To szkolenie już się odbyło

PIRAMIDA SKUTECZNEGO WYSTĄPIENIA. Szkolenie Basic ON- LINE

Początek
6 czerwca 2022
Koniec
7 czerwca 2022

1,190.00

Status

Szczegóły szkolenia

PIRAMIDA SKUTECZNEGO WYSTĄPIENIA. Szkolenie Basic ON-LINE
Cel: uczestnicy nabywają wiedzę i zdobywają umiejetności w zakresie kształtowania wystąpienia publicznego na poziomie celu, struktury i elementów wspierających przekaz.
Dla kogo?:
Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które chciałyby skuteczne rozpocząć swoją przygodę z wystąpienami publicznymi oraz zredukować stres towarzyszący ich przygotowaniu i wygłaszaniu. Niewielu początkujących mówców ma świadomość, że ich skuteczność mierzona jest przede wszystkim nastawieniem do widowni, a sukces wymaga zrozumienia zależności pomiędzy różnymi elementami przemówienia i ich umiejętnym wykorzystaniu.
Tym właśnie celom służy autorskie narzędzie prowadzącej – piramida przemówień, które pozwala osiągnąć trzy podstawowe korzyści:
– klarowność celu,
– spersonalizowany przekaz dopasowany do problemu i potrzeb audytorium
-wiarygodność mówcy poprzez spójność zastosowanych narzędzi retorycznych
Szkolenie to jest dla osób chcących w kompleksowy sposób podejść do tematu wystąpień publicznych w celu zmaksymalizowania swojej skuteczności, jak również odczuwania przyjemności z wystąpień na scenie.
Korzyści:
Praca metodą piramidy przemówień bazuje na holistycznym podejściu do przemówienia, co z kolei zapewnia:
– jasność celu i ujęcie go przez pryzmat widowni,
– dopasowanie przekazu do potrzeb audytorium,
– wybór narzędzi retorycznych spójnych z celem, treścią i osobą mówcy
Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:
– precyzyjne określenie celu ogólnego i szczegółowego wystąpienia,
– precyzyjne określenie własnej motywacji dla wygłoszenia przemówienia i oddzielenia jej od celu wystąpienia,
– zwiększenie skuteczności poprzez trafne określenie problemu widowni i oferowanego dla niej rozwiązania,
– zwiększenie klarowności za pomocą czytelnych struktur rozwinięcia,
– konstrukcję przykuwającego uwagę wstępu,
– konstrukcję zapadającego w pamięć zakończenia,
– zwiększenie własnej wiarygodności dzięki użytym narzędziom retorycznym
– redukcję stresu poprzez odpowiednie przygotowanie do wystąpienia.
Czas: 2 dni, 12 godzin zegarowych w tym przerwa na obiad.
Wpłaty Alior Bank 60 2490 0005 0000 4530 6108 9505
W temacie proszę wpisać tytuł szkolenia: “Piramida skutecznego wystąpienia.”Basic” – CZERWIEC