ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Osoba prowadząca
Początek
16 lipca 2024 11:00
Koniec
16 lipca 2024 11:50

0.00

„ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA”

Jak zbudować odporność psychiczną?

Zapraszam Ciebie na Spotkania indywidualne dotyczące budowania odporności psychicznej, gdzie będziemy nasz czas dedykować przestrzeni, która ma wzmocnić Twoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, trudnościami życiowymi i negatywnymi doświadczeniami. Podczas spotkań, będziesz mieć okazję do eksploracji własnych sił i słabości.  Nauczysz się  praktycznych strategii psychologicznych, które mają na celu pomóc Tobie w lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Cele spotkań:

Rozwijanie samoświadomości: Pomoc w zrozumieniu swoich reakcji emocjonalnych i myśli w sytuacjach stresowych. Pozwoli to i umożliwi Tobie lepiej zarządzać nimi.

Kreowanie pozytywnych przekonań: Praca nad identyfikacją i zmianą negatywnych przekonań na bardziej konstruktywne i pozytywne, które będą wspierać poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Nauka technik radzenia sobie ze stresem: Wprowadza w techniki relaksacyjne, medytację i głębokie spokojne oddechy, które pomagają obniżyć poziom stresu i poprawiają ogólne samopoczucie.

Budowanie wsparcia społecznego: Pomoc w identyfikacji źródeł wsparcia społecznego oraz rozwijanie umiejętności korzystania z tej pomocy w trudnych chwilach.

Przygotowanie do sytuacji kryzysowych: Wspieranie w opracowaniu planu działań w przypadku kryzysu lub trudnej sytuacji, aby zwiększyć poczucie kontroli i pewności siebie.

Metody pracy:

Praca z emocjami: Wykorzystanie emocji, które pomagają w identyfikacji i zmianie myśli oraz zachowań prowadzących do negatywnych reakcji emocjonalnych.

Techniki mindfulness: Praktyki skupiające się na obserwacji i akceptacji bieżących doświadczeń, które pomagają klientowi w redukcji lęku i stresu.

Rozwiązywanie problemów: Wypracowywanie konkretnych rozwiązań problemów, które można stosować w sytuacjach trudnych i stresowych.

Praca z afirmacjami: Wprowadzenie w praktykę korzystania z pozytywnych afirmacji, które wzmacniają poczucie wartości i zaufanie do siebie.

Spotkania te są prowadzone w atmosferze wsparcia, zrozumienia i zaufania, co umożliwia każdemu swobodną eksplorację własnych doświadczeń i potrzeb oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do budowania odporności psychicznej.

Takie podejście pozwala na elastyczne dostosowanie się do wnętrza i skupienie się na indywidualnych celach i wyzwaniach.

Kontakt:

Jagoda Cichulska

Tel.: 535-998-001

Mail: cichulskajagoda@gmail.com

Status

Szczegóły szkolenia

„ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA”

Jak zbudować odporność psychiczną?

Zapraszam Ciebie na Spotkania indywidualne dotyczące budowania odporności psychicznej, gdzie będziemy nasz czas dedykować przestrzeni, która ma wzmocnić Twoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, trudnościami życiowymi i negatywnymi doświadczeniami. Podczas spotkań, będziesz mieć okazję do eksploracji własnych sił i słabości.  Nauczysz się  praktycznych strategii psychologicznych, które mają na celu pomóc Tobie w lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Cele spotkań:

Rozwijanie samoświadomości: Pomoc w zrozumieniu swoich reakcji emocjonalnych i myśli w sytuacjach stresowych. Pozwoli to i umożliwi Tobie lepiej zarządzać nimi.

Kreowanie pozytywnych przekonań: Praca nad identyfikacją i zmianą negatywnych przekonań na bardziej konstruktywne i pozytywne, które będą wspierać poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Nauka technik radzenia sobie ze stresem: Wprowadza w techniki relaksacyjne, medytację i głębokie spokojne oddechy, które pomagają obniżyć poziom stresu i poprawiają ogólne samopoczucie.

Budowanie wsparcia społecznego: Pomoc w identyfikacji źródeł wsparcia społecznego oraz rozwijanie umiejętności korzystania z tej pomocy w trudnych chwilach.

Przygotowanie do sytuacji kryzysowych: Wspieranie w opracowaniu planu działań w przypadku kryzysu lub trudnej sytuacji, aby zwiększyć poczucie kontroli i pewności siebie.

Metody pracy:

Praca z emocjami: Wykorzystanie emocji, które pomagają w identyfikacji i zmianie myśli oraz zachowań prowadzących do negatywnych reakcji emocjonalnych.

Techniki mindfulness: Praktyki skupiające się na obserwacji i akceptacji bieżących doświadczeń, które pomagają klientowi w redukcji lęku i stresu.

Rozwiązywanie problemów: Wypracowywanie konkretnych rozwiązań problemów, które można stosować w sytuacjach trudnych i stresowych.

Praca z afirmacjami: Wprowadzenie w praktykę korzystania z pozytywnych afirmacji, które wzmacniają poczucie wartości i zaufanie do siebie.

Spotkania te są prowadzone w atmosferze wsparcia, zrozumienia i zaufania, co umożliwia każdemu swobodną eksplorację własnych doświadczeń i potrzeb oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do budowania odporności psychicznej.

Takie podejście pozwala na elastyczne dostosowanie się do wnętrza i skupienie się na indywidualnych celach i wyzwaniach.

Kontakt:

Jagoda Cichulska

Tel.: 535-998-001

Mail: cichulskajagoda@gmail.com