Standard LMA w praktyce – szkolenie 2-dniowe

Osoba prowadząca
Początek
6 listopada 2019 09:00
Koniec
7 listopada 2019 17:00
Miejsce szkolenia
Warszawa   Zobacz mapę

1,800.00

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze strukturą umowy LMA, specyficznymi klauzulami w standardzie LMA, typowymi oświadczeniami, zapewnieniami i kowenantami. Podczas szkolenia omówione zostaną obszary i techniki negocjacyjne oraz typowe klauzule do negocjacji w dokumentacji kredytowej wg standardu LMA. Podane zostaną również przykładowe punkty często negocjowane w umowach kredytowych LMA.

Status