To szkolenie już się odbyło

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od stycznia 2019 roku. Elektronizacja Akt. Nowe obowiązki i zadania pracodawcy.

Osoba prowadząca
Początek
11 marca 2019 09:00
Koniec
11 marca 2019 17:00
Miejsce szkolenia
Gdańsk   Zobacz mapę

450.00

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione poszczególne części akt osobowych oraz zostaną scharakteryzowane dokumenty mieszczące się w poszczególnych częściach z uwzględnieniem zmian dotyczących ochrony danych osobowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia akt w postaci elektronicznej oraz z zasadami przenoszenia tej dokumentacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Każdy uczestnik dowie się jak prawidłowo doręczać informację lub zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz jaki jest sposób odbioru tej dokumentacji. Omówione zostaną nowe zasady archiwizowania akt osobowych oraz zasady wydawania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej.

Status