Zarządzanie strategiczne

Osoba prowadząca
Początek
4 listopada 2020
Koniec
4 listopada 2020

998.00

Status