To szkolenie już się odbyło

Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r. – „Nowy Polski Ład” (Kopia)

Początek
20 stycznia 2022
Koniec
20 stycznia 2022 Cały dzień
Miejsce szkolenia
on-line   Zobacz mapę

540.00

Status

Szczegóły szkolenia

CELE SZKOLENIA
 Celem szkolenia jest omówienie zmian w wynagrodzeniu w ramach „Polskiego Nowego Ładu”, który będzie obowiązywać od 01.01.2022r.
OPIS SZKOLENIA
1. ” Nowy Polski Ład” 2022r
a) podstawa prawna
2. Zmiany podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych:
a) kwota wolna od podatku do 30.000 zł,
b) drugi próg podatkowy- podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł,
c) zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej,
d) likwidacja odliczenia składki zdrowotnej,
e) koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek,
f) ulga dla klasy średniej,
g) zaprzestanie poboru zaliczki na podatek dochodowy na wniosek podatnika,
h) rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosek,
i) odliczanie składek na związki zawodowe,
j) ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 lat,
k) udostępnianie samochodu służbowego pracownikowi.
3. Przykłady wyliczenia wynagrodzenia według nowych zasad – listy płac:
a) kalkulacja wynagrodzenia płacy minimalnej na liście płac po zmianach,
b) kalkulacja wynagrodzenia brutto z umowy o pracę w wysokości 4000 zł po zmianach,
c) kalkulacja wynagrodzenia brutto w wysokości 10.000 zł po zmianach,
d) ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
e) choroba pracownika – wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy,
f) wypłata wynagrodzenia za pracę stałego i zmiennego w różnych terminach,
g) wynagrodzenie od brutto do netto z uwzględnieniem zmian w składce zdrowotnej.
4. Rozliczenia roczne PIT – zmiany:
a) ulga na powrót,
b) nowa ulga dla rodzin,
c) wspólne rozliczenie roczne małżonków,
d) ulga mieszkaniowa.
5. Zatrudnianie w szarej strefie – konsekwencje dla pracodawcy oraz pracownika:
a) Definicja nielegalne zatrudnienie,
b) Sankcje podatkowe i w zakresie ZUS.
6 Pytania i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie prowadzone stacjonarnie i on- line