WRAŻLIWOŚĆ W BIZNESIE

Początek
8 lipca 2024
Koniec
8 lipca 2024 Cały dzień

0.00

Status

Szczegóły szkolenia

Wrażliwość w biznesie to temat, który może budzić wątpliwości, jednak z praktycznego punktu widzenia ma ogromny wpływ na jakość obsługi klienta, komunikację w zespole i higienę psychiczną pracowników. Wrażliwość to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące: emocje, konflikty wewnętrzne, ciężar podejmowania decyzji, empatię, radzenie sobie ze stresem, a przede wszystkim zespół naszych postaw wobec innych ludzi. Ogólnym celem warsztatów jest uwrażliwienie pracowników firmy na różne perspektywy klientów i współpracowników oraz praca z ich przekonaniami.

Efektem szkolenia/ WARSZTATÓW będzie wyższy poziom świadomości, co przełoży się na nową jakość komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Z wyrazami szacunku i uznania Zespół,

JASMINUM ACADEMY