Promocja!

STORYTELLING w skutecznej perswazji. Szkolenie ON- LINE

Początek
13 czerwca 2022 09:00
Koniec
14 czerwca 2022 15:00
Telefon
535-998-001

4,500.00 2,700.00

STORYTELLING w skutecznej perswazji. Szkolenie stacjonarne

Cel: uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie wzmocnienia wystąpienia perswazyjnego
poprzez umiejętne użycie technik storytellingu.

Dla kogo?:
Zaproszenie na szkolenie kierowane jest do osób wygłaszających wypowiedzi perswazyjne
w swojej pracy zawodowej, działalności biznesowej lub naukowej. Szczególnie więc oferowane szkolenie jest dedykowane: sprzedawcom i twórcom kampanii marketingowych, przedsiębiorcom poszukującym inwestorów, naukowcom chcącym skomercjalizować własny projekt badawczy oraz project managerów przekonujących swoich szefów i zespół do podjęcia określonych kroków.
Większość z nas, chcąc skutecznie przekonywać poprzestaje na poziomie logicznej argumentacji opartej na wyniku wniosków z przesłanek. Nie kwestionując znaczenia argumentacji typu logos, perswazja powinna służyć budowaniu więzi z audytorium, poprzez “wejście w jego buty”, analizę konkretnego problemu naszej widowni i zaproponowanie konkretnych rozwiązań wraz z pokazaniem ich korzyści. Temu wszystkiemu służą między innymi techniki storytellingu, stanowiące niezwykle skuteczny argument w niemal każdym przemówieniu perswazyjnym. Skuteczna perswazja opiera się przede wszystkim na łącznym zastosowaniu argumentacji trojakiego rodzaju: logos, ethos i pathos, a dobrze przygotowana i wygłoszona opowieść zapewnia nam co najmniej dwa z tych argumentów.

Korzyści:
Praca metodą piramidy przemówień bazuje na holistycznym podejściu do przemówienia, co z kolei zapewnia:
– jasność celu i ujęcie go przez pryzmat widowni,
– dopasowanie przekazu do potrzeb audytorium,
– wybór narzędzi retorycznych spójnych z celem, treścią i osobą mówcy
Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:
– precyzyjne określenie celu wystąpienia przez pryzmat potrzeb widowni,
– maksymalizację skuteczności wystąpienia poprzez kompleksową analizę potrzeb audytorium,
– zwiększenie oddziaływania wystąpienia poprzez połączenie argumentacji logos, pathos i ethos,
– możliwość utożsamienia się z historią poprzez kreację bohatera podobnego do potrzeb naszej widowni
– możliwość utożsamienia się z historią poprzez podobieństwo konfliktu w historii do rzeczywistego problemu audytorium,
– zaangażowanie widowni poprzez czytelną zmianę emocji,
– wzmocnienie skuteczności historii za pomoca archetypu podróży bohatera,
– zwiększenie spójności poprzez usytuowanie historii w strukturze przemówienia perswazyjnego,
– możliwość zaprojektowania historii w sposób spójny z Klientem i marką poprzez zastosowanie archetypów bohatera

Czas 12 godzin, 2 dni, od 9:00 do 15:00
Miejsce: Warszawa
Data: 13 i 14. 06. 2022 r.
Cena: 2700

Wpłaty proszę kierować na konto ALIOR BANK: 60 2490 0005 0000 4530 6108 9505

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators
Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego,
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu “Z prawem na
TY”), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień
publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce. W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu “Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki – Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje
szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.
Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia paneludyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w
książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych. W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim.
Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach
improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

Status

Szczegóły szkolenia

STORYTELLING w skutecznej perswazji. Szkolenie on-line

Cel: uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie wzmocnienia wystąpienia perswazyjnego
poprzez umiejętne użycie technik storytellingu.

Dla kogo?:
Zaproszenie na szkolenie kierowane jest do osób wygłaszających wypowiedzi perswazyjne
w swojej pracy zawodowej, działalności biznesowej lub naukowej. Szczególnie więc oferowane szkolenie jest dedykowane: sprzedawcom i twórcom kampanii marketingowych, przedsiębiorcom poszukującym inwestorów, naukowcom chcącym skomercjalizować własny projekt badawczy oraz project managerów przekonujących swoich szefów i zespół do podjęcia określonych kroków.
Większość z nas, chcąc skutecznie przekonywać poprzestaje na poziomie logicznej argumentacji opartej na wyniku wniosków z przesłanek. Nie kwestionując znaczenia argumentacji typu logos, perswazja powinna służyć budowaniu więzi z audytorium, poprzez “wejście w jego buty”, analizę konkretnego problemu naszej widowni i zaproponowanie konkretnych rozwiązań wraz z pokazaniem ich korzyści. Temu wszystkiemu służą między innymi techniki storytellingu, stanowiące niezwykle skuteczny argument w niemal każdym przemówieniu perswazyjnym. Skuteczna perswazja opiera się przede wszystkim na łącznym zastosowaniu argumentacji trojakiego rodzaju: logos, ethos i pathos, a dobrze przygotowana i wygłoszona opowieść zapewnia nam co najmniej dwa z tych argumentów.

Korzyści:
Praca metodą piramidy przemówień bazuje na holistycznym podejściu do przemówienia, co z kolei zapewnia:
– jasność celu i ujęcie go przez pryzmat widowni,
– dopasowanie przekazu do potrzeb audytorium,
– wybór narzędzi retorycznych spójnych z celem, treścią i osobą mówcy
Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:
– precyzyjne określenie celu wystąpienia przez pryzmat potrzeb widowni,
– maksymalizację skuteczności wystąpienia poprzez kompleksową analizę potrzeb audytorium,
– zwiększenie oddziaływania wystąpienia poprzez połączenie argumentacji logos, pathos i ethos,
– możliwość utożsamienia się z historią poprzez kreację bohatera podobnego do potrzeb naszej widowni
– możliwość utożsamienia się z historią poprzez podobieństwo konfliktu w historii do rzeczywistego problemu audytorium,
– zaangażowanie widowni poprzez czytelną zmianę emocji,
– wzmocnienie skuteczności historii za pomoca archetypu podróży bohatera,
– zwiększenie spójności poprzez usytuowanie historii w strukturze przemówienia perswazyjnego,
– możliwość zaprojektowania historii w sposób spójny z Klientem i marką poprzez zastosowanie archetypów bohatera

Czas 12 godzin, 2 dni, od 9:00 do 15:00
Miejsce: Warszawa
Data: 13 i 14. 06. 2022 r.
Cena: 2700

Wpłaty proszę kierować na konto ALIOR BANK: 60 2490 0005 0000 4530 6108 9505

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators
Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego,
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu “Z prawem na
TY”), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień
publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce. W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu “Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki – Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje
szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.
Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia paneludyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w
książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych. W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim.
Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach
improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.