Promocja!

STORYTELLING DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

Początek
11 czerwca 2022
Koniec
6 sierpnia 2022

3,600.00 1,800.00

PROGRAM WARSZTATÓW

I. Spotkanie

A. Piramida przemówień – z czego składa się skuteczna komunikacja?
B. Intencja rodzica
C. Intencja dziecka
D. Cel ogólny i szczegółowy
E. Akronim PEWNI – wraz z case study
F. Wybrane modele skutecznej komunikacji

II Spotkanie

A. Rozszerzony model analizy potrzeb
B. Rozszerzony model analizy potrzeb: umiejętność zadawania pytań
C. Logos, pathos, ethos
D. Logos, pathos i ethos – case study
III Spotkanie

A. Cztery składniki skutecznej historii
B. Akronim STORY Presa Vasiljeva
C. Model bajki Leacha i Greimasa – wprowadzenie
D. Model bajki – różne warianty
E. Model bajki w mojej historii
IV Spotkanie

A. Podróż bohatera – pełen wariant
B. Podróż bohatera – warianty uproszczone
C. Przygotowanie własnej historii w oparciu o poznane struktury

„JASMINUM ACADEMY”, ul. Sienkiewicza 38, 07-409 Ostrołęka
e- mail: biuro@jasminumacademy.pl, phon: 535-998-001

V Spotkanie:

A. Prezentacja własnych historii z sesją informacji zwrotnej
B. Archetypy bohatera w storytellingu – dziecko
C. Archetypy bohatera w storytellingu – rodzic

VI Spotkanie:

A. Prezentacja własnych historii z sesją informacji zwrotnej
B. Techniki angażowania dziecka w historię
C. Techniki pracy z metaforą

VII Spotkanie:

A. Jak zaczynać rozmowę? – na bazie technik wstępu
B. Jak kończyć rozmowę? – na bazie technik zakończenia
C. Struktury informacyjne
D. Kolejność argumentów

VIII Spotkanie:

A. Logos, pathos, ethos – przypomnienie
B. Struktury skutecznej perswazji
C. Szczególna rola korzyści w perswazji

„JASMINUM ACADEMY”, ul. Sienkiewicza 38, 07-409 Ostrołęka
e- mail: biuro@jasminumacademy.pl, phon: 535-998-001

IX Spotkanie:

A. Skuteczna informacja zwrotna – podstawy
B. Moja rozmowa z dzieckiem – prezentacja
C. Omówienie postępów, wyjaśnienie wątpliwości.

PŁATNOŚĆ:
Alior Bank 6024 90 0005 0000 4530 6108 9505

W tytule proszę wpisz:
Storytelling dla Rodziców Kurs

Status

Szczegóły szkolenia

OFERTA WARSZTATÓW

STORYTELLING DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Wprowadzenie:

Chcesz skutecznie komunikować się ze swoim dzieckiem?

Dążysz do przekazania mu mądrej, wartościowej rady?

Pragniesz zrozumieć jego punkt widzenia?

W kontakcie z drugim człowiekiem, każdy z nas jest ograniczony przede wszystkim do
własnej perspektywy oraz wynikających z niej: problemów, potrzeb, celów i marzeń.

Prawidłowość ta dotyczy zwłaszcza relacji międzypokoleniowych, a zatem także relacji rodziców z ich nastoletnimi dziećmi.

Problem powstaje wówczas, kiedy jedna ze stron dąży do narzucenia drugiej swojego zdania, nie licząc się z jej uczuciami, pragnieniami i potrzebami. Do sytuacji tej dochodzić może zarówno w przypadku rodziców, jak i dzieci. Jednocześnie nieumiejętność komunikacji w tego typu sytuacjach prowadzi do zaistnienia konfliktu.

W rezultacie młodzi ludzie odrzucają wszelką pomoc i sugestie oferowane im przez dorosłych, poszukując własnych (często destrukcyjnych) sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. Przede wszystkim bowiem tracą oni wówczas zaufanie do świata
dorosłych, postrzegając go jako narzucający, nie zaś wspierający.
Z kolei rodzice i opiekunowie odczuwają narastającą troskę i niepokój o losy dziecka, a jednocześnie
pogłębiającą się barierę komunikacyjną. Powoduje to dla nich uczucie przedłużającego się i destrukcyjnego stresu, który negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Jak zatem radzić sobie w tego typu sytuacjach?

Odpowiedź na to pytanie wiąże się z tym, czego każdy z nas na co dzień oczekuje w komunikacji z drugim człowiekiem. Fundament skutecznej komunikacji zakłada bowiem
skupienie się na naszym odbiorcy, a najważniejszym zadaniem mówcy staje się przekazanie odbiorcy konkretnej wartości – stanowiącej rozwiązanie konkretnego problemu tego ostatniego. Innymi słowy: zastanówmy się, jak chcemy być traktowani podczas spotkania biznesowego, szkolenia, randki, czy wyjścia z przyjaciółmi. Czy
chcielibyśmy ponownie spotkać się z kimś, kto nie zwraca uwagi na nasz punkt widzenia lub też w ogóle nie pyta o naszą opinię?!

Bardzo podobnie jest z dorastającymi pociechami.

Warsztaty te mają zatem na celu przekazanie skutecznych narzędzi oraz nabycie umiejętności komunikacji z nastoletnim dzieckiem w sposób umożliwiający zrozumienie
jego perspektywy. Pierwszym krokiem będzie zamiana klasycznego nakazu lub
wymownej sugestii w wartość dla nastolatka, dzięki której uzyska on określone korzyści.
Kluczowa w tym kontekście będzie także analiza perspektywy naszego dziecka oraz identyfikacja jego potrzeb, poprzez odpowiednie zadawanie pytań. Szczególną rolę w czasie naszego warsztatu odegrają natomiast techniki storytellingu.

Storytelling stanowi ponadczasową i łączącą pokolenia umiejętność, dzięki której odbiorca może na własne oczy zobaczyć losy podobnego bohatera, a przez to uświadomić sobie skutki (w tym także korzyści) płynące z konkretnej decyzji. Ponadto, siła storytellingu kryje się w skutecznym budowaniu więzi z odbiorcą/dzieckiem, w szczególności poprzez zmianę emocji oraz towarzyszące temu wydzielanie
poszczególnych hormonów w naszym organizmie.

Czy jesteś gotowy skorzystać z siły storytellingu dla poprawy relacji z Twoim dzieckiem?

Dla kogo?:

Warsztaty te są adresowane do rodziców, którzy dążą do poprawy codziennej komunikacji ze swoim dzieckiem, poprzez zrozumienie jego perspektywy, problemów i
potrzeb. Oferowane narzędzia i umiejętności mogą z jednej strony pomóc w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych na linii rodzic-dziecko, poprzez skupienie się na wartości dla
dziecka i przekazaniu mu określonych korzyści. Z drugiej strony, techniki storytellingu mogą także pomóc we wzmocnieniu pewności siebie Twojego dziecka, utwierdzając je, że podąża we właściwym kierunku oraz dodając mu odwagi dla realizacji własnych
marzeń. Atutem warsztatów jest osadzenie technik storytellingu w kontekście celu danego
komunikatu oraz analizy potrzeb drugiej strony, co pozwala skupić się na wspólnocie doświadczeń, zamiast na dzielących nas różnicach.

Warsztaty te są zatem dedykowane rodzicom, którzy poprzez techniki skutecznej komunikacji i storytelling pragną lepiej poznać swoje dziecko oraz zbudować z nim trwałą, partnerską relację opartą na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Korzyści:

Praca metodą piramidy przemówień zapewnia holistyczne podejście do komunikacji, co zapewnia nam: klarowność celu (wartości dla naszego dziecka), dopasowanie komunikatu
do jego potrzeb i problemu oraz spójność i wiarygodność. W rezultacie, nasze dzieci stają się bardziej otwarte, gdyż dostrzegają, że rodzice biorą pod uwagę ich punkt widzenia oraz zwracają uwagę na ich korzyści i potrzeby.

Główna zmiana z punktu widzenia
dziecka polega zatem na tym, że staje się ono równorzędnym partnerem w komunikacji, nie zaś obiektem nakazów i zakazów. Z kolei, z perspektywy rodzica lub opiekuna oznacza to zwiększenie skuteczności komunikacji, zacieśnienie relacji oraz możliwość konstruktywnego porozumienia się z własnym dzieckiem. To z kolei zapewnia większy spokój związany z decyzjami podejmowanymi przez dziecko oraz możliwość doradzenia mu, poprzez zdobycie jego zaufania.

Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:

– Porozumienie z dzieckiem poprzez zmianę nakazu na wartość dla niego
– Zwiększenie skuteczności poprzez świadomość problemu dziecka i jego punktu widzenia
– Zwiększenie skuteczności poprzez umiejętność zadawania skutecznych pytań dotyczących perspektywy dziecka,
– Wzmocnienie oddziaływania poprzez zastosowanie różnorodnej argumentacji
perswazyjnej,
– Utożsamienie się z dzieckiem poprzez skuteczne przedstawienie konfliktu i bohatera storytellingu,
– Zwiększenie zapamiętywalności dzięki skutecznej zmianie emocji w storytellingu
– Zrozumienie perspektywy swojej i dziecka dzięki zrozumieniu archetypów bohatera storytellingowego,
– Zwiększenie skuteczności i klarowności komunikacji dzięki zastosowaniu odpowiednich struktur
– Zwiększenie zapamiętywalności komunikatu poprzez odpowiednią pracę z metaforą i klamrami kompozycyjnymi,
– Zwiększenie skuteczności komunikacji dzięki stosowaniu technik skutecznej
informacji zwrotnej