To szkolenie już się odbyło
Promocja!

STORYTELLING DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

Początek
23 lipca 2022 09:00
Koniec
7 sierpnia 2022 15:00

3,600.00 1,800.00

PROGRAM Storytelling dla Rodziców i Opiekunów Dzieci i Młodzieży

I. Spotkanie

A. Piramida przemówień – z czego składa się skuteczna komunikacja?
B. Intencja rodzica
C. Intencja dziecka
D. Cel ogólny i szczegółowy
E. Akronim PEWNI – wraz z case study
F. Wybrane modele skutecznej komunikacji

II Spotkanie

A. Rozszerzony model analizy potrzeb
B. Rozszerzony model analizy potrzeb: umiejętność zadawania pytań
C. Logos, pathos, ethos
D. Logos, pathos i ethos – case study
III Spotkanie

A. Cztery składniki skutecznej historii
B. Akronim STORY Presa Vasiljeva
C. Model bajki Leacha i Greimasa – wprowadzenie
D. Model bajki – różne warianty
E. Model bajki w mojej historii
IV Spotkanie

A. Podróż bohatera – pełen wariant
B. Podróż bohatera – warianty uproszczone
C. Przygotowanie własnej historii w oparciu o poznane struktury

„JASMINUM ACADEMY”, ul. Sienkiewicza 38, 07-409 Ostrołęka
e- mail: biuro@jasminumacademy.pl, phon: 535-998-001

V Spotkanie:

A. Prezentacja własnych historii z sesją informacji zwrotnej
B. Archetypy bohatera w storytellingu – dziecko
C. Archetypy bohatera w storytellingu – rodzic

VI Spotkanie:

A. Prezentacja własnych historii z sesją informacji zwrotnej
B. Techniki angażowania dziecka w historię
C. Techniki pracy z metaforą

VII Spotkanie:

A. Jak zaczynać rozmowę? – na bazie technik wstępu
B. Jak kończyć rozmowę? – na bazie technik zakończenia
C. Struktury informacyjne
D. Kolejność argumentów

VIII Spotkanie:

A. Logos, pathos, ethos – przypomnienie
B. Struktury skutecznej perswazji
C. Szczególna rola korzyści w perswazji

„JASMINUM ACADEMY”,
e- mail: biuro@jasminumacademy.pl, phon: 535-998-001

IX Spotkanie:

A. Skuteczna informacja zwrotna – podstawy
B. Moja rozmowa z dzieckiem – prezentacja
C. Omówienie postępów, wyjaśnienie wątpliwości.

PŁATNOŚĆ:
Alior Bank 6024 90 0005 0000 4530 6108 9505

W tytule proszę wpisz:
Storytelling dla Rodziców Kurs

PROWADZĄCA:

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators
Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu “Z prawem na TY”), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce.

W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu “Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki – Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.

Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia paneludyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych. W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim.

Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach
improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

Status

Szczegóły szkolenia

PROGRAM Storytelling dla Rodziców i Opiekunów Dzieci i Młodzieży

I. Spotkanie

A. Piramida przemówień – z czego składa się skuteczna komunikacja?
B. Intencja rodzica
C. Intencja dziecka
D. Cel ogólny i szczegółowy
E. Akronim PEWNI – wraz z case study
F. Wybrane modele skutecznej komunikacji

II Spotkanie

A. Rozszerzony model analizy potrzeb
B. Rozszerzony model analizy potrzeb: umiejętność zadawania pytań
C. Logos, pathos, ethos
D. Logos, pathos i ethos – case study
III Spotkanie

A. Cztery składniki skutecznej historii
B. Akronim STORY Presa Vasiljeva
C. Model bajki Leacha i Greimasa – wprowadzenie
D. Model bajki – różne warianty
E. Model bajki w mojej historii
IV Spotkanie

A. Podróż bohatera – pełen wariant
B. Podróż bohatera – warianty uproszczone
C. Przygotowanie własnej historii w oparciu o poznane struktury

„JASMINUM ACADEMY”, ul. Sienkiewicza 38, 07-409 Ostrołęka
e- mail: biuro@jasminumacademy.pl, phon: 535-998-001

V Spotkanie:

A. Prezentacja własnych historii z sesją informacji zwrotnej
B. Archetypy bohatera w storytellingu – dziecko
C. Archetypy bohatera w storytellingu – rodzic

VI Spotkanie:

A. Prezentacja własnych historii z sesją informacji zwrotnej
B. Techniki angażowania dziecka w historię
C. Techniki pracy z metaforą

VII Spotkanie:

A. Jak zaczynać rozmowę? – na bazie technik wstępu
B. Jak kończyć rozmowę? – na bazie technik zakończenia
C. Struktury informacyjne
D. Kolejność argumentów

VIII Spotkanie:

A. Logos, pathos, ethos – przypomnienie
B. Struktury skutecznej perswazji
C. Szczególna rola korzyści w perswazji

„JASMINUM ACADEMY”,
e- mail: biuro@jasminumacademy.pl, phon: 535-998-001

IX Spotkanie:

A. Skuteczna informacja zwrotna – podstawy
B. Moja rozmowa z dzieckiem – prezentacja
C. Omówienie postępów, wyjaśnienie wątpliwości.

PŁATNOŚĆ:
Alior Bank 6024 90 0005 0000 4530 6108 9505

W tytule proszę wpisz:
Storytelling dla Rodziców Kurs

PROWADZĄCA:

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators
Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu “Z prawem na TY”), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce.

W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu “Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki – Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.

Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia paneludyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych. W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim.

Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach
improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.