To szkolenie już się odbyło

Standard LMA w praktyce – szkolenie 2-dniowe

Osoba prowadząca
Początek
28 maja 2020 09:00
Koniec
29 maja 2020 17:00
Miejsce szkolenia
Warszawa   Zobacz mapę

1,800.00

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze strukturą umowy LMA, specyficznymi klauzulami w standardzie LMA, typowymi oświadczeniami, zapewnieniami i kowenantami. Podczas szkolenia omówione zostaną obszary i techniki negocjacyjne oraz typowe klauzule do negocjacji w dokumentacji kredytowej wg standardu LMA. Podane zostaną również przykładowe punkty często negocjowane w umowach kredytowych LMA.

Status