To szkolenie już się odbyło

“PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. DZIAŁANIA ORGANU OD MOMENTU WPŁYNIĘCIA PODANIA, DO MOMENTU DORĘCZENIA DECYZJI STRONIE.” oraz „ZARZĄDZNIE ZMIANĄ”

Początek
18 czerwca 2021
Koniec
18 czerwca 2021 Cały dzień
Telefon
535-998-001

450.00

Adresatami szkolena są:
Pracownicy administracji zaangażowani w proces wydawania decyzji administracyjnych.
Kadra zarządzająca, kadra menadżerska oraz wszystkie osoby, które chcą i czują potrzebę pogłębienia wiedzy w temacie:

nt.: “PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. DZIAŁANIA ORGANU OD MOMENTU WPŁYNIĘCIA PODANIA, DO MOMENTU DORĘCZENIA DECYZJI STRONIE.”

Celem szkolenia:
 Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów kodeksu postępowania administracyjnego związanych z podejmowaniem przez Organy administracyjne czynności od momentu wniesienia podania, do momentu doręczenia decyzji stronie, z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w aktach prawnych wprowadzanych w związku z COVID-19.

nt.: „ZARZĄDZANIE ZMIANĄ”
Celem szkolenia
 Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w istotę zarządzania zmianą i w procesy psychologiczne związane ze zmianą. Zmiany towarzyszą nam od urodzenie i są nieodzownym elementem naszego życia jak śmierć i podatki. Umiejętne zarządzanie zmianą i właściwe pojmowanie psychologicznych etapów procesu zmiany, a co za tym idzie mogą korzystne wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie organizacji.

Status