Promocja!

PERSWAZJA NA SALI ROZPRAW

Początek
20 sierpnia 2022 09:00
Koniec
21 sierpnia 2022 15:00

4,600.00 2,400.00

“Perswazja na sali rozpraw” – szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych.

Cel: uczestnicy jako prawnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i wygłoszenia
skutecznych wystąpień perswazyjnych na sali rozpraw i w kontaktach z Klientami.

Dla kogo?:

Oferowane szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich specjalizujących się przede wszystkim w obszarach prawa karnego, rodzinnego, cywilnego oraz gospodarczego i reprezentujących swoich Klientów (osoby fizyczne i prawne) w postępowaniach sądowych. Szkolenie to powstało z myślą o prawnikach, chcących wygłaszać mowy sądowe w sposób konkretny, odpowiednio uporządkowany i uargumentowany oraz wykorzystujących narzędzia retoryczne dla budowania profesjonalnego wizerunku pełnomocnika-eksperta w oczach sądu, klienta oraz opinii publicznej.
Oprócz tego, szkolenie jest również adresowane do prawników (przede wszystkim radców prawnych) zatrudnionych w firmach na stanowisku in-house lawyer. Prawnicy ci odpowiedzialni są bowiem za obsługę prawną całości spraw danej firmy, toteż niejednokrotnie muszą oni przemawiać przed zarządem firmy i przekonywać go do podjęcia kluczowych dla firmy działań prawnych. Wymaga to od nich bardzo dobrych umiejętności perswazyjnych, szczególnie że adresatami tych przemówień są nieprawnicy.
Praca szkoleniowa skupi się zatem na zastosowaniu technik i narzędzi perswazji, z uwzględnieniem retoryki prawniczej, zarówno w odniesieniu do innych prawników, jak i nieprawników.

Korzyści:
Praca metodą piramidy przemówień bazuje na holistycznym podejściu do przemówienia, co z kolei
zapewnia:
– jasność celu i ujęcie go przez pryzmat widowni,
– dopasowanie przekazu do potrzeb audytorium,
– wybór narzędzi retorycznych spójnych z celem, treścią i osobą mówcy
Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:
– klarowne zdefiniowanie celu z perspektywy wartości dla sądu, klienta oraz opinii publicznej,
– wzmocnienie skuteczności przemówienia poprzez precyzyjną analizę stanowiska sądu oraz potrzeb
audytorium docelowego (klient, opinia publiczna),
– zwiększenie siły oddziaływania przemówienia poprzez zróżnicowanie technik argumentacji,
– wzmocnienie wartości argumentacji logicznej za pomoca odwołania do ethos i pathos
– zwiększenie klarowności za pomocą czytelnych struktur rozwinięciam
– zwiększenie oddziaływania wystąpienia poprzez odpowiednią koejność przytaczanych argumentów,
– wzmocnienie więzi z Klientem dzięki wykorzystaniu języka korzyści,
– zwiększenie wiarygodności oraz zbudowanie wizerunku eksperta poprzez spójność narzędzi retorycznych.

Czas: 12 godzin, 2 dni,

Miejsce: on- line

Data: 20-21.08. 2022

Wpłaty przyjmujemy na konto

ALIOR BANK 60 2490 0005 0000 4530 6108 9505

W tytule proszę wpisać temat szkolenia.

PROWADZĄCA:

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators
Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu “Z prawem na TY”), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce.

W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu “Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki – Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.

Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia paneludyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych. W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim.

Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach
improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

Status

Szczegóły szkolenia

“Perswazja na sali rozpraw” – szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych.

Cel: uczestnicy jako prawnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i wygłoszenia
skutecznych wystąpień perswazyjnych na sali rozpraw i w kontaktach z Klientami.

Dla kogo?:

Oferowane szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich specjalizujących się przede wszystkim w obszarach prawa karnego, rodzinnego, cywilnego oraz gospodarczego i reprezentujących swoich Klientów (osoby fizyczne i prawne) w postępowaniach sądowych. Szkolenie to powstało z myślą o prawnikach, chcących wygłaszać mowy sądowe w sposób konkretny, odpowiednio uporządkowany i uargumentowany oraz wykorzystujących narzędzia retoryczne dla budowania profesjonalnego wizerunku pełnomocnika-eksperta w oczach sądu, klienta oraz opinii publicznej.
Oprócz tego, szkolenie jest również adresowane do prawników (przede wszystkim radców prawnych) zatrudnionych w firmach na stanowisku in-house lawyer. Prawnicy ci odpowiedzialni są bowiem za obsługę prawną całości spraw danej firmy, toteż niejednokrotnie muszą oni przemawiać przed zarządem firmy i przekonywać go do podjęcia kluczowych dla firmy działań prawnych. Wymaga to od nich bardzo dobrych umiejętności perswazyjnych, szczególnie że adresatami tych przemówień są nieprawnicy.
Praca szkoleniowa skupi się zatem na zastosowaniu technik i narzędzi perswazji, z uwzględnieniem retoryki prawniczej, zarówno w odniesieniu do innych prawników, jak i nieprawników.

Korzyści:
Praca metodą piramidy przemówień bazuje na holistycznym podejściu do przemówienia, co z kolei
zapewnia:
– jasność celu i ujęcie go przez pryzmat widowni,
– dopasowanie przekazu do potrzeb audytorium,
– wybór narzędzi retorycznych spójnych z celem, treścią i osobą mówcy
Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:
– klarowne zdefiniowanie celu z perspektywy wartości dla sądu, klienta oraz opinii publicznej,
– wzmocnienie skuteczności przemówienia poprzez precyzyjną analizę stanowiska sądu oraz potrzeb
audytorium docelowego (klient, opinia publiczna),
– zwiększenie siły oddziaływania przemówienia poprzez zróżnicowanie technik argumentacji,
– wzmocnienie wartości argumentacji logicznej za pomoca odwołania do ethos i pathos
– zwiększenie klarowności za pomocą czytelnych struktur rozwinięciam
– zwiększenie oddziaływania wystąpienia poprzez odpowiednią koejność przytaczanych argumentów,
– wzmocnienie więzi z Klientem dzięki wykorzystaniu języka korzyści,
– zwiększenie wiarygodności oraz zbudowanie wizerunku eksperta poprzez spójność narzędzi retorycznych.

Czas: 12 godzin, 2 dni,

Miejsce: on- line

Data: 20-21.08. 2022

Wpłaty przyjmujemy na konto

ALIOR BANK 60 2490 0005 0000 4530 6108 9505

W tytule proszę wpisać temat szkolenia.

PROWADZĄCA:

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators
Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu “Z prawem na TY”), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce.

W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu “Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki – Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin.

Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia paneludyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych. W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim.

Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach
improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.