To szkolenie już się odbyło
Promocja!

Perswazja na sali rozpraw – szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych

Początek
21 maja 2022
Koniec
22 maja 2022

4,600.00 2,400.00

AGENDA SZKOLENIA PERSWAZJA NA SALI ROZPRAW

Sobota, 21 maja 2022 r.
I. Panel: 9:00-10:30: PERSWAZJA PRAWNICZA – PROBLEM I CEL

A. Piramida przemówień – z czego składa się skuteczna perswazja?

B. Intencja pełnomocnika i Klienta

C. Intencja Sądu i opinii publicznej

D. Cel przemówienia – rozwiązanie problemu prawnego

E. Akronim PEWNI – pewne przemówienia sądowe

F. Akronim PEWNI – prawo materialne – case study

G. Akronim PEWNI – prawo procesowe – case study 10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

II. Panel: 10:45 – 12:15: ANALIZA PODEJŚCIA SĄDU – UMIEJĘTNOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ

A. Sześć kluczowych obszarów

B. Sześć kluczowych obszarów – case study

C. Prezentacja pytań poszczególnych grup oraz ich analiza

D. Sposoby gromadzenia odpowiedzi

12:15 – 13:15 – przerwa obiadowa

III. Panel: 13:15-15:00: ARGUMENTACJA PRAWNICZA

A. Logos, pathos i ethos wraz ze studium przypadku

B. Argumentacja prawnicza ad rem – na case studies z orzeczeń sądowych

C. Wybrane topiki prawnicze i przykłady ich zastosowania

D. Argumentacja prawnicza – case study i podział na grupy

Niedziela, 22 maja 2022 r.
IV. Panel: 9:00-10:30: PREZENTACJA ZGROMADZONYCH ARGUMENTÓW

A. Prezentacja argumentów – jedna strona sprawy

B. Prezentacja argumentów – druga strona sprawy

C. Uzupełnienie zebranych argumentów

D. Ocena ich wagi, podział na argumenty samoistne i pomocnicze, odrzucenie najsłabszych argumentów

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

V. Panel: 10:45 -12:15: METODY USTRUKTURYZOWANIA PERSWAZJI

A. Klasyczna struktura wystąpień sądowych

B. Konstrukcja angażującego wstępu

C. Konstrukcja zapamiętywalnego zakończenia

D. Możliwe struktury rozwinięcia

E. Struktura naszego case study i kolejność argumentów

F. Przejścia w strukturze
12:15 – 13:15 – przerwa obiadowa

VI. Panel: 13:15-15:00: WIARYGODNOŚĆ I SPOSÓB PRZEKAZU

A. Trójkąt autentyczności, znaczenie elementów wspierających

B. Sytuacja komunikacyjna i najważniejsze narzędzia retoryczne

C. Głos i pauzy

D. Kontakt wzrokowy

E. Mowa ciała – wybrane zagadnienia

F. Wybrane środki językowe

Status

Szczegóły szkolenia

“Perswazja na sali rozpraw” – szkolenie dla Adwokatów i Radców Prawnych.
Cel: uczestnicy jako prawnicy nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i wygłoszenia
skutecznych wystąpień perswazyjnych na sali rozpraw i w kontaktach z Klientami.
Dla kogo?:
Oferowane szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich specjalizujących się przede wszystkim w obszarach prawa karnego, rodzinnego, cywilnego oraz gospodarczego i reprezentujących swoich Klientów (osoby fizyczne i prawne) w postępowaniach sądowych. Szkolenie to powstało z myślą o prawnikach, chcących wygłaszać mowy sądowe w sposób konkretny, odpowiednio uporządkowany i uargumentowany oraz wykorzystujących narzędzia retoryczne dla budowania profesjonalnego wizerunku pełnomocnika-eksperta w oczach sądu, klienta oraz opinii publicznej.
Oprócz tego, szkolenie jest również adresowane do prawników (przede wszystkim radców prawnych) zatrudnionych w firmach na stanowisku in-house lawyer. Prawnicy ci odpowiedzialni są bowiem za obsługę prawną całości spraw danej firmy, toteż niejednokrotnie muszą oni przemawiać przed zarządem firmy i przekonywać go do podjęcia kluczowych dla firmy działań prawnych. Wymaga to od nich bardzo dobrych umiejętności perswazyjnych, szczególnie że adresatami tych przemówień są nieprawnicy.
Praca szkoleniowa skupi się zatem na zastosowaniu technik i narzędzi perswazji, z uwzględnieniem retoryki prawniczej, zarówno w odniesieniu do innych prawników, jak i nieprawników.
Korzyści:
Praca metodą piramidy przemówień bazuje na holistycznym podejściu do przemówienia, co z kolei
zapewnia:
– jasność celu i ujęcie go przez pryzmat widowni,
– dopasowanie przekazu do potrzeb audytorium,
– wybór narzędzi retorycznych spójnych z celem, treścią i osobą mówcy
Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:
– klarowne zdefiniowanie celu z perspektywy wartości dla sądu, klienta oraz opinii publicznej,
– wzmocnienie skuteczności przemówienia poprzez precyzyjną analizę stanowiska sądu oraz potrzeb
audytorium docelowego (klient, opinia publiczna),
– zwiększenie siły oddziaływania przemówienia poprzez zróżnicowanie technik argumentacji,
– wzmocnienie wartości argumentacji logicznej za pomoca odwołania do ethos i pathos
– zwiększenie klarowności za pomocą czytelnych struktur rozwinięciam
– zwiększenie oddziaływania wystąpienia poprzez odpowiednią koejność przytaczanych argumentów,
– wzmocnienie więzi z Klientem dzięki wykorzystaniu języka korzyści,
– zwiększenie wiarygodności oraz zbudowanie wizerunku eksperta poprzez spójność narzędzi retorycznych.
Czas: 12 godzin, 2 dni,
Miejsce: Stacjonarne
Data: 21 i 22.05.2022
Wpłaty przyjmujemy na konto
ALIOR BANK 60 2490 0005 0000 4530 6108 9505
W tytule proszę wpisać temat szkolenia.