To szkolenie już się odbyło

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań. NGO w 2019r.

Osoba prowadząca
Początek
11 lipca 2019 08:00
Koniec
11 lipca 2019 16:00
Miejsce szkolenia
Białystok   Zobacz mapę

360.00

PROGRAM:
1. Omówienie elementów druku oferty

· Jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów
· zasady konstrukcji budżetu zadania.

2. Umowa realizacji zadania publicznego:

· zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
· przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
· prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
· rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
· procedura zwrotu dotacji,
· inne wymogi wprowadzone przez umowę,
· załączniki do umowy.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

· Elementy sprawozdania,
· Sprawozdanie częściowe i końcowe,
· Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
· Rozliczenie rezultatów
· Złączniki do sprawozdania,

4. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

Status

Nowe wzory ofert umów i sprawozdań.pdf

Download