To szkolenie już się odbyło

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA

Początek
19 lipca 2022 09:00
Koniec
20 lipca 2022 15:00

1,700.00

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA
Zasady sprzedaży…., Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, Umowy deweloperskie, Odbiór lokalu mieszkalnego i inne.
Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej.
CEL:
Podczas szkolenia omówione zostaną nowe przepisy z uwzględnieniem ich znaczenia w środowisku deweloperskim zarówno nabywców jak i banki.
Dowiecie się również Państwo o typach umów, ważnych i kluczowych zmianach oraz przepisach, które należy uwzględnić
w umowie.
Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliw Państwu przygotowanie i wdrożenie nowych procedury i umów zgodnie z aktualnymi przepisami.
PROGRAM SZKOLENIA
Dzień pierwszy Szkolenia
1. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177)-wprowadzenie.
2. Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy- nowe, rewolucyjne rozwiązania w zakresie umów objętych ochroną, czasu obowiązywania ustawy w odniesieniu do etapów przedsięwzięcia deweloperskiego,
3. Środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
4. Zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
5. Obowiązki przedkontraktowe dewelopera – m.in. nowy zakres prospektu informacyjnego, zakres dokumentacji udostępnianej przez dewelopera.
6. Zasady i tryb zawierania umowy rezerwacyjnej, przepadek opłaty rezerwacyjnej;
7. Nowe zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności nabywcy i dewelopera w tym zakresie;
8. Zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.
9. Czas na pytania i dyskusję.
Dzień drugi szkolenia
1.Zasady i tryb zawierania oraz treść umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych między nabywcą a deweloperem.
2. Szczegółowe omówienie prospektu informacyjnego.
3. Szczegółowe omówienie elementów umowy deweloperskiej, z uwzględnieniem uchwalonych zmian.
4. Kary umowne -nowe rozwiązania.
5. Cesja praw z umowy deweloperskiej.
6. Sankcje ustawowe-omówienie.
7. Przepisy przejściowe.
Czas szkolenia 12 godzin w tym przerwa obiadowa.
Koszt szkolenia:
Stacjonarne: 2100 zł
On- line: 1700 zł
Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Przasnyszu,
Wpłaty prosimy dokonywać na nr Konta w ALIOR BANKU:
60 2490 0005 0000 4530 6108 9505
W temacie proszę wpisać: NOWA USTAWA DEWELOPERSKA/ lipiec
PROWADZĄCA Szkolenie
Radca Prawny
Ewa Kłos-Rychter
Kancelaria Prawna Nieruchomości
Zapraszamy do wspólnego przyswajania nowych przepisów i zmian w przyjaznej atmosferze. Do zobaczenia.

 

Status

Szczegóły szkolenia

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA. S szkolenie stacjonarne i on-line.
Zasady sprzedaży…., Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, Umowy deweloperskie, Odbiór lokalu mieszkalnego i inne.
Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej.
CEL:
Podczas szkolenia omówione zostaną nowe przepisy z uwzględnieniem ich znaczenia w środowisku deweloperskim zarówno nabywców jak i banki.
Dowiecie się również Państwo o typach umów, ważnych i kluczowych zmianach oraz przepisach, które należy uwzględnić
w umowie.
Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliw Państwu przygotowanie i wdrożenie nowych procedury i umów zgodnie z aktualnymi przepisami.
PROGRAM SZKOLENIA
Dzień pierwszy Szkolenia
1. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177)-wprowadzenie.
2. Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy- nowe, rewolucyjne rozwiązania w zakresie umów objętych ochroną, czasu obowiązywania ustawy w odniesieniu do etapów przedsięwzięcia deweloperskiego,
3. Środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
4. Zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
5. Obowiązki przedkontraktowe dewelopera – m.in. nowy zakres prospektu informacyjnego, zakres dokumentacji udostępnianej przez dewelopera.
6. Zasady i tryb zawierania umowy rezerwacyjnej, przepadek opłaty rezerwacyjnej;
7. Nowe zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności nabywcy i dewelopera w tym zakresie;
8. Zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.
9. Czas na pytania i dyskusję.
Dzień drugi szkolenia
1.Zasady i tryb zawierania oraz treść umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych między nabywcą a deweloperem.
2. Szczegółowe omówienie prospektu informacyjnego.
3. Szczegółowe omówienie elementów umowy deweloperskiej, z uwzględnieniem uchwalonych zmian.
4. Kary umowne -nowe rozwiązania.
5. Cesja praw z umowy deweloperskiej.
6. Sankcje ustawowe-omówienie.
7. Przepisy przejściowe.
Czas szkolenia 12 godzin w tym przerwa obiadowa.
Koszt szkolenia:
Stacjonarne: 2100 zł
On- line: 1700 zł
Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Przasnyszu,
Wpłaty prosimy dokonywać na nr Konta w ALIOR BANKU:
60 2490 0005 0000 4530 6108 9505
W temacie proszę wpisać: NOWA USTAWA DEWELOPERSKA/ lipiec
PROWADZĄCA Szkolenie
Radca Prawny
Ewa Kłos-Rychter
Kancelaria Prawna Nieruchomości
Zapraszamy do wspólnego przyswajania nowych przepisów i zmian w przyjaznej atmosferze. Do zobaczenia.