To szkolenie już się odbyło

Neuro – przywództwo, czyli być liderem dla siebie i innych.

Osoba prowadząca
Początek
20 listopada 2019 09:00
Koniec
21 listopada 2019 17:00

1,450.00

Status

Szczegóły szkolenia

„Lider to ktoś kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę” John Maxwell

 

Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera.

By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie. Od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje.

Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem. Kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia.

Ten, kto jest liderem dla siebie będzie znakomitym liderem dla innych.

Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu     w kontekście biologicznym i społecznym.

Specjalna gałąź neuronauki – Neuro-Leardership – to aplikacja wiedzy o mózgu do przywództwa.

Warstwa warsztatowa szkolenia będzie opierała się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™.

Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy.

HeartMath™ to stosowana m. innymi przez armię amerykańską, oparta na latach badań z zakresu neuro-kardiologii, metoda budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej (resileince), która pozwala na zachowanie klarowności myślenia  i działania pomimo presji i stresu.

 

GŁÓWNE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTACIE

 • Zwiększenie oddziaływania siły autorytetu
 • Skuteczności w osiąganiu celów w tym motywowania i budowania zespołów
 • zwiększenie odporności na stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • zwiększenie skuteczności w wywieraniu wpływu

DLA KOGO

Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zarządzają zespołami, oraz dla członków zespołów zarządzających.

Z warsztatu skorzystają też osoby, których zadaniem jest rozwijanie innych, wspieranie na ścieżce kariery.

Warsztat wniesie wiele korzyści w działania przedsiębiorców, dla których istotne są relacje z kontrahentami, oraz otwarta komunikacja.

 

PLAN WARSZTATU

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie do warsztatu. Czyli o czym, jak i z jakiego powodu.
 2. Lider, czyli kto? Oczekiwania, wyzwania i rzeczywistość. – dyskusja otwierająca.
 3. Mozg lidera. Taki sam czy inny? – neuro-nauka w służbie przywództwa.
 4. Lider gadzi, lider ssaczy, lider ludzki – ćwiczenie indywidualne.
 5. Conversational Intelligence™ – jak mówić, by nas słuchano i rozumiano. Praca w trójkach.
 6. Jak widzę swoje przywództwo – ćwiczenie w grupie oparte o narzędzie PUNCTUM (metoda Points of You™)
 7. Dyskusje, podsumowania, wnioski.

 

DZIEŃ DRUGI

 1. Echo dnia poprzedniego – dyskusja, obserwacje, refleksje.
 2. Co wnoszę, a co dostaję – wartości leżące u podstaw przywództwa, ich wpływ na motywowanie i rozwijanie innych. Praca z kartami Points of You.
 3. Mózg w trybie nauki, mózg w trybie obrony – zachowania wspierające rozwój pracowników vs działania powodujące wycofanie i unikanie odpowiedzialności.

– Model SCARF

 1. Od Opornika do Współtwórcy – czyli przeniesienie modelu SCARF na zachowania występujące w zespole.
 2. Cicho czy spokojnie – emocje lidera i ich wpływ na postawy podwładnego. Ćwiczenia oparte o metodę HeartMath™.
 3. Dyskusja, podsumowania, wnioski.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

I. Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z przywództwem
 • Typach przywódców i przywództwie sytuacyjnym
 • Zachowaniach, które wzmacniają bądź osłabiają pozycję lidera
 • Neuro-komunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

II. Uczestnicy nabędą umiejętności

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na komunikację i zaangażowanie w zespole
 • Inicjowania zmian tak, by pozyskiwały zwolenników, a nie tylko opór
 • Dostosowywania sposobu przywództwa do poziomu gotowości pracownika

III. Pogłębią kompetencje związane z:

 • komunikowaniem siebie jako lidera, eksperta i profesjonalisty