To szkolenie już się odbyło

Cash pooling w teorii i praktyce

Osoba prowadząca
Początek
17 maja 2019 09:00
Koniec
17 maja 2019 17:00
Miejsce szkolenia
Warszawa   Zobacz mapę

990.00

Status

Szczegóły szkolenia

Wiele firm nadal korzysta z tradycyjnych usług bankowych, które wymagają dokumentacji papierowej i osobistych wizyt w bankach. Nie wykorzystuje też nowoczesnych rozwiązań, które usprawniają zarządzanie finansami. Ponadto ciągły rozwój instrumentów finansowych zarządzania długiem i optymalizujących płynność stawia przed Dyrektorami Finansowymi, Głównymi księgowymi przedsiębiorstw coraz większe i coraz bardziej zróżnicowane wymagania. Dzięki konsolidacji rachunków bankowych (Cash Poolingu), mogą Państwo w sposób bardziej efektywny zarządzać płynnością i optymalizować przepływy gotówkowe w ramach danej grupy.

Główna korzyść to scentralizowane dysponowanie środkami zgromadzonymi na wielu rachunkach oraz usprawnienie, kontrola i optymalizacja przepływów oraz redukcja kosztów odsetkowych. Ustawy podatkowe nie zawierają odrębnych regulacji dotyczących wyspecjalizowanych produktów finansowych. W praktyce, te same przepisy zarówno w zakresie podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego, będą miały zastosowanie do produktów finansowych oraz standardowej działalności produkcyjnej. Niestety, dla podatników oznacza to wiele kłopotów w kontaktach z organami skarbowymi. Nasi eksperci doradzą jak zminimalizować te ryzyka, aby uniknąć problemów prawno-podatkowych oraz wykorzystując swoje doświadczenie dadzą Państwu okazje do poszerzenia swojej wiedzy o tym, jak w bezpieczny sposób korzystać z dostępnych na rynku rozwiązań. Warsztat adresowany jest w szczególności dla przedstawicieli grup kapitałowych, ale również do pracowników banków, jak i podmiotów korzystających z produktów finansowych.