Autorytet szefa i narzędzia motywujące wykorzystywane podczas rozmowy oceniające i oceny pracowniczej

Osoba prowadząca
Początek
22 grudnia 2020
Koniec
22 grudnia 2020

450.00

Kategoria:

Status