Autorytet szefa i narzędzia motywujące wykorzystywane podczas rozmowy oceniające i oceny pracowniczej

Osoba prowadząca
Początek
27 października 2020
Koniec
27 października 2020

450.00

Kategoria:

Status