To szkolenie już się odbyło

AKADEMIA ASYSTENTKI I SEKRETARKI

Początek
17 czerwca 2024 11:00
Koniec
17 czerwca 2024 17:00

450.00

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wybranych, niezbędnych narzędzi, wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania

komunikacją, czasem i zdarzeniami oraz relacjami z klientem, potrzebnych do wykonywania pracy asystentki na

najwyższym poziomie.

Korzyści dla uczestników:

Nabycie umiejętności wywierania wpływu na siebie, przełożonych i klientów z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Adresaci szkolenia:

Osoby pragnące podnieść poziom wiedzy i umiejętności, pracujące na stanowisku Asystentki i Sekretarki oraz Kancelarii

Status

Szczegóły szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wybranych, niezbędnych narzędzi, wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania

komunikacją, czasem i zdarzeniami oraz relacjami z klientem, potrzebnych do wykonywania pracy asystentki na

najwyższym poziomie.

Korzyści dla uczestników:

Nabycie umiejętności wywierania wpływu na siebie, przełożonych i klientów z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Adresaci szkolenia:

Osoby pragnące podnieść poziom wiedzy i umiejętności, pracujące na stanowisku Asystentki i Sekretarki oraz Kancelarii

AKADEMIA ASYSTENTKI I SEKRETARKI.pdf

Download

Formularz zapisu na szkolenie.pdf

Download