Edwin Truksa

Prowadzący szkolenie

Początek Szkolenie Szczegóły Miejsce szkolenia Cena
19 lutego 2020

Przeciwdziałanie przemocy w kontaktach interpersonalnych

540.00
540.00
24 lutego 2020

Radzenie sobie z przemocą w biurze

540.00
540.00
17 lutego 2020

Przeciwdziałanie mobbingowi

540.00
540.00
10 lutego 2020

Sztuka mediacji jako poszukiwanie rozwiązań

540.00
540.00