Czym są szkolenia miękkie?

Szkolenia miękkie to rozwijanie indywidualnych cech osobowości. Obejmują one nasze zachowanie postawę oraz umiejętności interpersonalne.
Umiejętności miękkie to m.in.: motywacja, autoprezentacja, praca zespołowa, sprzedaż komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, organizowanie pracy, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów w grupie czy negocjacje (np. biznesowe). Dlatego szkolenia miękkie cieszą się coraz większą popularnością jako istotny czynnik zwiększający atrakcyjność i konkurencyjność danej osoby na rynku pracy. Ponadto podstawowe korzyści ze szkoleń miękkich dotyczą w zbliżonym stopniu zarówno wymiaru zawodowego, jak i osobistego. Najogólniej można podzielić je na osobiste i interpersonalne.

Umiejętności miękkich możemy się nauczyć poprzez ciągłe szkolenia i praktykę tak jak umiejętności specjalistycznych. Szkolenia z kompetencji miękkich, zwane też szkoleniami miękkimi, są poświęcone nabyciu lub udoskonaleniu konkretnych umiejętności psychospołecznych (zwykle jednej głównej kompetencji podczas kursu). Przybierają one najczęściej formułę warsztatową, w której potencjał pracy grupowej jest wielopłaszczyznowo wykorzystywany do usprawnienia i przyspieszenia procesu edukacji.

Umiejętności miękkich (życiowych) nie nauczysz się w szkole to podstawowe zdolności społeczne i psychologiczne.
Odpowiednie kompetencje osobiste sprawiają, że jesteś leaderem; umiejętnie organizujesz pracę własną i innych, masz dobre nastawienie i samopoczucie do pracy. Większość osób stawia na samorozwój i chce nabyć te umiejętności zapisując się na szkolenia takie, jak: zarządzanie sobą w czasie, automotywacja czy kontrola emocjonalna (w tym radzenie sobie ze stresem).
Z kolei na szkoleniach interpersonalnych, zdobędziesz wiedzę z m.in.: asertywności, negocjacji, motywowania innych, rozwiązywanie konfliktów i pracy w zespole. Mają ona decydujący wpływ na ile sprawnie i harmonijnie przebiega współpraca między poszczególnymi pracownikami i w całym zespole. Jak widać, są to kompetencje uniwersalne, przydatne w codziennym życiu i w wielu różnych zawodach