Prelegenci

Jagoda Cichulska ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia, jednak przez pierwsze lata swojej pracy zawodowej była związana z wieloma firmami, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w różnych branżach od grupy medialnej, poprzez kancelarię prawną, bank i na ochronie zdrowia kończąc. Doświadczenie życiowe oraz problemy ze zdrowiem sprawiły jednak, że całkowicie odmieniła swoje życie.

Przez ostatnie lata dużo podróżowała. Przemierzyła tysiące kilometrów, odwiedziła wiele kontynentów poznała wielu ludzi. Wszystko po to aby zrozumieć świat, ale przede wszystkim poznać prawdę o samej sobie. Podczas swych podróży spotykała różne filozofie, często biegunowo odmienne „sposoby” na życie, miała możliwość poznania wielu zwyczajów, tradycji, doświadczyła zdarzeń, które trudne byłoby zrozumieć logicznie myśląc. Za każdym razem, poznając miejscowe kultury czerpała z nich ich mądrości i recepty po to, żeby dowiedzieć się co jest tak naprawdę w życiu ważne i co ostatecznie ma znaczenie. Poszukiwała odpowiedzi na wiele pytań, które każdy z nas sobie zadaje lub kiedyś zada po to, aby z nich ułożyć formułę doskonałą na szczęśliwe i spełnione życie.

Odrzuciła życiowe kompromisy i utarte, powielane przez wielu bezrefleksyjnie schematy, otworzyła się na własną drogę ku szczęściu. Zaczęła żyć w zgodzie ze sobą i własnymi przekonaniami. Odkryła znaczenie duchowości i psychiki na oraz równowagi między własnym wnętrzem a otaczającym nas światem, postawiła na samorozwój. Otworzyła się na jogę i medytację, zdrowe i świadome odżywianie, alternatywne metody leczenia, świadomy oddech czerpanie tego co najlepsze wprost z natury, postawiła na ciągłe doskonalenie swojej osoby.
Zdrowiem i promocją zdrowia zajmuje się od 7 lat, przekonuje jakie znaczenie w rozwoju osobistym i duchowym ma zdrowe odżywianie.

Jagoda na co dzień prowadzi firmę Jasminum Academy – Szkolenia, Warsztaty, Eventy. Współpracuje z najlepszymi, aby kształcić najlepszych ludzi. Jej specjalność to techniki radzenia sobie ze stresem, budowanie asertywności, poznawanie siebie i poprawa jakości życia. W swojej otwartej i opartej na szczerości pracy z innymi ludźmi stawia na połączenie wszystkich aspektów udanego życia, łącząc wymiar duchowy, mentalny oraz psychiczny.

Prawnik. Menadżer. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych zamówienia publiczne, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE 2. Ekspert od zarządzania organizacjami (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, korporacje, organizacje pozarządowe), w szczególności tworzenie struktur tych organizacji oraz z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Autor podręczników akademickich i artykułów w pismach branżowych. Były wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jako menadżer zarządzał grupą ponad stu doradców w firmie pośrednictwa finansowego. Od 1997r. do 2000r. był doradcą i kierownikiem zespołu w firmie ubezpieczeniowej, przez cały okres współpracy przynależał do „Klubu Lidera” zrzeszającego najlepiej sprzedających w firmie. Od września 2000r. prowadzi szkolenia i doradztwo dla menadżerów sprzedaży, agentów i doradców klientów. Posiada międzynarodowy certyfikat International Coach ICC. W branży finansowo-ubezpieczeniowej przeprowadził ponad 12.000 godzin programów szkoleniowo-coachingowych z zakresu sprzedaży produktów finansowych i zarządzania siecią doradców. Jest autorem wielu artykułów dotyczących branży ubezpieczeniowej i finansowej, książek „Jak Ugryźć Klienta Biznesowego” i „Bądź Liderem Albo Odejdź”, redaguje rubrykę szkoleń i rozwoju w Dzienniku Ubezpieczeniowym, regularnie pisze artykuły do Gazety Ubezpieczeniowej. Tworzył wiele projektów szkoleniowo-wdrożeniowych dla firm ubezpieczeniowych i banków. Obecnie zajmuje się rewitalizacją i rozwojem struktur sprzedażowych w branży finansowej oraz prowadzi firmę zajmującą się profesjonalnym cross-sellingiem telefonicznym. Hobbystycznie w wolnym czasie pomaga w rozwoju START-UP-ów poza branżą.

Prawnik ze specjalizacją w zakresie prawa finansowego, prezes zarządu kancelarii LTF. Od kilku lat specjalizuje się w problematyce prawnej dotyczącej planowania spadkowego, w szczególności w łączeniu rozwiązań prawnych, finansowych i zarządczych. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa finansowego.Jest praktykiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi. Paweł Miszkurka w ramach pracy merytorycznej prowadzi szkolenia, konferencje i indywidualne konsultacje w dziedzinie planowania sukcesji. Od 2012 r. zarządza kancelarią LTF. Uczestnicząc w pracy merytorycznej odpowiada równocześnie za rozwój firmy i relacje z partnerami strategicznymi.

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczna w Częstochowie, Instytut Pedagogiki i Psychologii: kierunek Terapia Patologii Zachowań Dzieci i Młodzieży; Instytut Edukacji i Psychoterapii „Integra”: Szkoła Treningu Umiejętności Psychospołecznych;  Studia Podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie, kierunek Praktyczna Psychologia Społeczna; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki; kurs poświęcony niwelowaniu lęku: Najskuteczniejsze strategie coachingowe, inicjacyjno – rozwojowe i neurolingwistyczne w praktyce i inne.

Ponad 30-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi klas 4 – 8 w szkole podstawowej i gimnazjum; prowadzenie terapii nastolatków i dorosłych, terapia par, depresja, niskie poczucie własnej wartości, osobiste problemy, rozwój osobisty. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla dzieci i ich rodziców, warsztaty dla bezrobotnych i wykluczonych ze społeczeństwa, prowadzenie grup dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu (dialog społeczny, formy i metody mobilizowania społeczności lokalnej: inicjatywa lokalna i fundusze sołeckie, partycypacja społeczna, konsultacje społeczne, współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (trener modelu współpracy), komunikacja społeczna, budowanie zespołu, wystąpienia publiczne).

Doświadczenie w pracy w projektach dotyczących partycypacji społecznej: trener i ekspert w programie „Decydujmy Razem” (partycypacyjne tworzenie dokumentów w gminach i powiatach województwa podlaskiego; praca ze społecznościami lokalnymi nad programami rozwoju)

Doświadczenie w procesach konsultacyjnych: wdrażanie nowych form konsultacji społecznych (m.in. sąd obywatelski, Future City Game, open space), prowadzenie spotkań konsultacyjnych, wypracowywanie regulaminów konsultacji (opiekun merytoryczny prac Komisji Dialogu Społecznego ds. konsultacji społecznych w Białymstoku).

Doświadczenie we wdrażaniu narzędzi współpracy administracji i organizacji pozarządowych:

Doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu standardów działania: opiekun procesu wypracowywania standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego, facylitator komisji standaryzacyjnej tworzącej standardy działania organizacji pozarządowych skupionych w Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok; sekretarz regionalnego Panelu Ekspertów opracowującego temat: Sektor wystandaryzowany: mechanizm poprawy jakości czy autodestrukcja.

Doświadczenie jako nauczyciel akademicki, przygotowanie i prowadzenie zajęć z następujących przedmiotów: organizacje społeczne w sektorze publicznym, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, nauka administracji, strategia rozwoju gminy.

Prowadzenie doradztwa i informacji dla organizacji pozarządowych w ramach standardowych działań Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

Profesjonalista, praktyk z rozległym doświadczeniem pracy w HR zarówno w administracji rządowej, w korporacjach jak i średnich i małych przedsiębiorstwach – ekspert w zakresie spraw pracowniczych i prawa pracy. Trener – praktyk. Specjalizacje: Regulaminy, dokumentacja pracownicza, czas pracy, podróże służbowe, ochrona danych osobowych.

Z zawodu jest psychologiem. Ukończyła Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z psychologii min. zakresu systemowej terapii rodzin, symulacji mentalnych, prowadzenia kreatywnych szkoleń oraz Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Obecnie jest w trakcie zdobywania kompetencji mediatora rodzinnego studiując na kierunku Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej rodzinie. Od dziecka pomaga innym, uczestniczyła w wielu wolontariatach – ostatnio w Akademii Przyszłości. Przez siedem lat prowadziła zajęcia z rozwoju osobistego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Oprócz psychologii pasjonuje się terapiami naturalnymi aktywnie działając w ramach Rzemiosła Polskiego (przez kilka lat była prezesem cechu naturoterapeutów, jest członkiem komisji egzaminacyjnej, członkiem komisji ogólnopolskiej min. Naturopatów). Prywatnie: mężatka, mama trzech synów.

W życiu stara się żyć wg. idei ,, harmonia ciała, umysłu i ducha ’’. Uważa, że jest to fundament zdrowego funkcjonowania, który stanowi trampolinę do wzrostu oraz rozwoju osobistego, a wraz z nim poszerzania samoświadomości, która wpływa na poczucie zadowolenia i spełnienia w życiu. Z ewolucyjnej perspektywy życie to ciągły ruch i rozwój. Żyjąc w harmonii wewnętrznej świat wokół nas staje się bardziej uporządkowany. Warto więc o to dbać

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy. Swoją drogę zawodową zaczynał w Szpitalu Tworkowskim na oddziałach psychoterapeutycznych i ogólnopsychiatrycznych, po 6 latach zakończył ten etap. Obecnie prowadzi prywatną praktykę tworząc InRelatio-Przestrzeń Emocji i Relacji. Prowadzi również warsztaty dla profesjonalistów jak pomagać innym z sercem i rozumem. Prelegent ukończył:
• Psychologię w SWPS w Warszawie,
• Szkołę Trenerów Grupowych organizowaną przez Ośrodek Intra i Grupę Trop,
• Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra
• I i II stopień Emotion Focused Therapy prowadzony przez Kurta Rendersa, superwizora i trenera EFT Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach
• Szkolenie z Focusingu prowadzone przez Claude’a Missiaen’a, superwizora i trenera Focusing Oriented Therapy przy Międzynarodowym Instytucie Focusingu